ติดต่อเรา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาศาสตร์ มช.
EDU CMU 1st Year Students
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4272
อีเมล : edu@cmu.ac.th